UCDC    |    Home MTC    |    Contact       
   
Facultatea de Management Turistic si Comercial
Facultate acreditată
Specializarea: Economia comertului, turismului si serviciilor

 

Cum deveniti studentul nostru ?

Indiferent de forma de invatamant aleasa (IF sau IFR), concursul de admitere la programele de studii universitare de licenta se realizeaza pe baza mediei obtinute la examenul de bacalaureat, in limita cifrei de scolarizare aprobata de ARACIS.

In cazul mediilor egale obtinute la admitere de catre candidatii situati pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obtinuta la proba scrisa la limba romana de la examenul de bacalaureat.

Inscrierea presupune depunerea unui dosar de inscriere care cuprinde urmatoarele  acte:

 1. Cerere-tip de inscriere, (formular Anexa nr.1, eliberat de secretariatul facultatii);
 2. Diploma de bacalaureat –in original si copie legalizata (sau adeverinta de absolvire a examenului de bacalaureat pentru absolventii promotiei 2016 eliberata de catre institutia de invatamant), in care se mentioneaza media generala, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma;
 3. Diploma de licenta - copie legalizata sau adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant, in care se mentioneaza media generala, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma, in cazul celor care doresc sa urmeze cursurile unei a doua facultati;
 4. Suplimentul la diploma in copie legalizata;
 5. Atestatul de recunoastere a studiilor, pentru candidatii cetateni straini sau etnici romani din alte tari;
 6. Certificat de competenta lingvistica, pentru candidatii cetateni straini;
 7. Copie legalizata dupa certificatul de nastere;
 8. Copie xerox dupa cartea de identitate;
 9. Copie legalizata dupa certificatul de casatorie (daca este cazul);
 10. Adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie;
 11. Patru fotografii tip buletin;
 12. Chitanta care sa ateste plata taxei de inscriere;
 13. Dosar plic.

TAXA DE INSCRIERE: 100 LEI

Facilitati existente

  1. Taxa de scolarizare se reduce cu 15 % pentru:
  a. candidatii declarati admisi care provin din aceeasi familie;
  b. absolventii licentiati ai unei facultati din cadrul UCDC sau din alte universitati; 
  c. studentii care urmeaza simultan cursurile a doua facultati din cadrul UCDC.
  2. Primii trei studenti de la invatamantul cu frecventa, clasati in functie de rezultatele obtinute la invatatura, beneficiaza, in timpul anilor de studii, de reducerea cu 15 % a taxei de scolarizare.
  3. Candidatii declarati admisi care achita integral taxa de scolarizare pana la data de 07.10.2016 beneficiaza de o reducere de 50 €.
  4. Taxele de scolarizare se achita in 2-3 rate.
  5. Nu se pot cumula doua reduceri din cele mentionate mai sus.

 

 Acces rapid
 
 • Anale
 • Conturi Studenti
 • Forum Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Evenimente
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei Nationale
 • Ministerul Tineretului si Sportului
 • Ministerul Economiei
 • Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc
 • Asociatia Nationala pentru Calitatea Serviciilor din Turism
 • Asociatia Nationala pentru Turism Rural, Ecologic si Cultural
 • Presa de turism
 • Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Turism - INCDT
 • Romania pitoreasca
 • Autoritatea Nationala pentru Turism

 • Contact
   
 • Informatii GENERALE
 • Studenti
 • Masteranzi
 • Copyright © 2014 Toate drepturile rezervate UCDC-MTC Home    |   Contact