UCDC    |    Home MTC    |    Contact       
   
Facultatea de Management Turistic si Comercial
Facultate acreditată
Specializarea: Economia comertului, turismului si serviciilor

 

Cum deveniti studentul nostru ?

Indiferent de forma de invatamant aleasa (IF sau IFR), concursul de admitere la programele de studii universitare de licenta se realizeaza pe baza mediei obtinute la examenul de bacalaureat, in limita cifrei de scolarizare aprobata de ARACIS.

In cazul mediilor egale obtinute la admitere de catre candidatii situati pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obtinuta la proba scrisa la limba romana de la examenul de bacalaureat.

 

Acte necesare pentru inscriere

 • cerere-tip (de la secretariatul facultăţii);
  • diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat, pentru promoţia 2017;
  • diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licentă pentru promotia 2017 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);
  • suplimentul la diplomă – original si copie xerox;
  • atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
  • certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
  • certificatul de naştere – original si copie xerox;
  • cartea de identitate si copie xerox;
  • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox  ;
  • adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
  • patru fotografii tip buletin;
  • chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
  • dosar plic.

TAXE ȘI REDUCERI!

Taxa de înscriere este de 100 lei si nu se restituie.

  • TAXE ȘI REDUCERI!
  • Pentru a fi înmatriculați, candidații declarați admiși la programele de studii de licență, vor achita taxa de școlarizare:
  • integral, beneficiind de o reducere de 50 euro
  • parțial (minim 1/3 din taxa de școlarizare) până la 16.08.2018 (etapa I) respectiv până la 07.10.2018 (etapa II).
  • Taxele de școlarizare se achită în lei, integral sau în 2-3 rate.
  • Taxa de școlarizare se reduce cu 15% pentru candidații care provin din aceeași familie;
  • 15% primii trei studenți de la învățământul cu frecvență, clasați în funcție de rezultatele obținute la învățătură;
  • Beneficiază de reduceri de taxe:
  • 15% studenții care urmează simultan cursurile a două facultăți din cadrul universității; Reducerea se acorda numai pentru taxa de scolarizare aferenta unui program de studio universitar.
  • 15% absolvenții licențiați ai unei facultăți din cadrul UCDC, sau din alte universități;

   

   Acces rapid
 
 • Anale
 • Conturi Studenti
 • Forum Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Evenimente
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei Nationale
 • Ministerul Tineretului si Sportului
 • Ministerul Economiei
 • Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc
 • Asociatia Nationala pentru Calitatea Serviciilor din Turism
 • Asociatia Nationala pentru Turism Rural, Ecologic si Cultural
 • Presa de turism
 • Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Turism - INCDT
 • Romania pitoreasca
 • Autoritatea Nationala pentru Turism

 • Contact
   
 • Informatii GENERALE
 • Studenti
 • Masteranzi
 • Copyright © 2014 Toate drepturile rezervate UCDC-MTC Home    |   Contact