UCDC    |    Home MTC    |    Contact       
   

 ADMITERE MASTER

 

Absolventii licentiati pot continua studiile la programele de studii universitare de masterat organizate in cadrul facultatii, acreditate ARACIS:

FACILITATI

Taxa de înscriere este de 100 lei.

 • Taxele de şcolarizare se achită în lei, integral sau în 2-3 rate.
 • Taxa de şcolarizare se reduce cu 15 % pentru candidaţii care provin din aceeaşi familie, pentru absolvenţi licenţiaţi ai unei facultăţi din cadrul UCDC sau din alte universităţi, precum şi pentru studenţii care urmează simultan cursurile a două facultăţi din cadrul Universităţii.
 • Primii trei studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, clasaţi în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, beneficiază, în timpul anilor de studii, de reducerea cu 15 % a taxei de şcolarizare.
 • Candidatii declarati admisi care achită integral taxa de scolarizare până la data de 07.10.2017 beneficiază de o reducere de 50€.
ACTE NECESARE ADMITERE – programe de master

 • Cerere-tip (de la secretariatul facultatii);
 • Diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat, pentru promoţia 2017;
 • Diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licentă pentru promotia 2017 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);
 • Suplimentul la diplomă – original si copie xerox;
 • Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
 • Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
 • Certificatul de naştere – original si copie xerox;
 • Cartea de identitate si copie xerox;
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox;
 •  Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
 •  Patru fotografii tip buletin;
 •  Chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
 •  Dosar plic.
Acces rapid
 
 • Anale
 • Conturi Studenti
 • Forum Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Evenimente
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei Nationale
 • Ministerul Tineretului si Sportului
 • Ministerul Economiei
 • Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc
 • Asociatia Nationala pentru Calitatea Serviciilor din Turism
 • Asociatia Nationala pentru Turism Rural, Ecologic si Cultural
 • Presa de turism
 • Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Turism - INCDT
 • Romania pitoreasca
 • Autoritatea Nationala pentru Turism

 • Contact
   
 • Informatii GENERALE
 • Studenti
 • Masteranzi
 • Copyright © 2014 Toate drepturile rezervate UCDC-MTC Home    |   Contact