UCDC    |    Home MTC    |    Contact       
   

Facultatea de Management Turistic si Comercial
Facultate acreditată

ADMITERE 2019
Programe de studii universitare de MASTERAT

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ

Absolvenții licențiați pot continua studiile la programele de studii universitare de masterat organizate în cadrul facultății, acreditate ARACIS:

 • Managementul afacerilor în turism IF (cursuri cu frecvenţă de zi) – 75 locuri;
 • Administrarea şi negocierea afacerilor IF (cursuri cu frecvenţă de zi)– 75 locuri;
 • Managementul afacerilor în comerţ IF (cursuri cu frecvenţă de zi) – 75 locuri;
 • Managementul afacerilor în comerţ IFR (cursuri cu frecvenţă redusă) – 75 locuri.

Pentru anul universitar 2019-2020, admiterea în ciclul de studii universitare de masterat se realizează pe baza mediei obținute la examenul de licență, în 2 etape, astfel:

1. Etapa I - Iulie 2019

- înscrieri candidați în perioada 3 iunie – 31 iulie;
- afișarea listelor provizorii cu candidații admiși și cei respinși - 31 iulie;
- perioada de contestaţii - 31 iulie – 1 august;
- afișarea listelor definitive cu candidații admiși și cei respinși - 1 august;
- afisarea rezultatelor etapei I (admiși care au plătit taxa de școlarizare) – 20 august.                           
Candidații declarați admiși în Etapa I - 2019 a concursului de admitere la programele de studii universitare de licență din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”- anul universitar 2019/2020 - trebuie să achite, minim 1/3 din taxa de școlarizare în perioada 2 – 19 august. În cazul neachitării acestei sume, locul ocupat este declarat vacant și scos la concurs în Etapa a II-a, septembrie 2019.

2. Etapa a II-a, Septembrie 2019:

- înscrieri în perioada 1 august – 29 septembrie;
- afișarea listelor provizorii cu candidații admiși și cei respinși: 29 septembrie, pentru ocuparea locurilor rămase vacante după prima etapă;
- perioada de contestaţii - 29 – 30 septembrie;
- afișarea listelor definitive cu candidații admiși și cei respinși – 30 septembrie.
Candidații declarați admiși în Sesiunea Septembrie 2018 au obligația să achite minim 1/3 din taxa de școlarizare în perioada 01 – 6 octombrie. În caz contrar, își vor pierde locul obținut și nu vor fi înmatriculați în anul I.
  Acte necesare pentru înscrierea la programele de master:

 • Cerere-tip de înscriere, eliberată de secretariatul facultății;
 • Diploma de bacalaureat - original și copie xerox;
 • Diploma de licență - original și copie xerox sau adeverință eliberată de către instituția de învățământ, unde s-a susținut examenul de licență (pentru promoția 2019);
 • Suplimentul la diplomă în copie xerox;
 • Atestatul de recunoaștere a studiilor, pentru candidații cetățeni străini sau etnici români din alte țări;
 • Certificat de competență lingvistică, pentru candidații cetățeni străini;
 • certificatul de naștere – original și copie xerox;
 • cartea de identitate și copie xerox;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) - original si copie xerox;
 • Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie;
 • Patru fotografii tip buletin;
 • Chitanța care să ateste plata taxei de înscriere;
 • Dosar plic.

  FACILITĂȚI
  Taxa de scolarizare aferenta fiecarui semestru se reduce cu 10 % pentru candidații licențiați ai unei facultăți din cadrul UCDC. 
  Pentru alte informaţii, vă puteţi adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00, la Secretariatul facultăţii din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D1, etaj 2, la tel. 021.330.95.90, sau 021.330.79.00, int. 111, 112.

   

Acces rapid
 
 • Anale
 • Conturi Studenti
 • Forum Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Evenimente
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei Nationale
 • Ministerul Tineretului si Sportului
 • Ministerul Economiei
 • Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc
 • Asociatia Nationala pentru Calitatea Serviciilor din Turism
 • Asociatia Nationala pentru Turism Rural, Ecologic si Cultural
 • Presa de turism
 • Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Turism - INCDT
 • Romania pitoreasca
 • Autoritatea Nationala pentru Turism

 • Contact
   
 • Informatii GENERALE
 • Studenti
 • Masteranzi
 • Copyright © 2014 Toate drepturile rezervate UCDC-MTC Home    |   Contact