UCDC    |    Home MTC    |    Contact       
   
Facultatea de Management Turistic si Comercial
Facultate acreditată

Admitere Masterat - anul universitar 2018-2019

Absolventii licentiati pot continua studiile la programele de studii universitare de masterat organizate in cadrul facultatii, acreditate ARACIS:


Etapa I: Sesiunea IULIE


Activitatea

Perioada

Perioada de inscriere si verificare a dosarelor

04.06.2018 - 31.07.2018;

Afisarea listelor provizorii cu candidaţii admisi şi respinşi

31.07.2018

Perioada de contestaţii

31.07.2018-1.08.2018

Afisarea listelor definitive cu candidaţii admisi şi respinşi

01.08.2018

Taxa de scolarizare se achita:
-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro (numai pentru programele de licenta)
sau
-partial, minim 1/3 din taxa de școlarizare. Pentru programele de master se acorda o reducere de 10% doar pentru absolventii de licenta UCDC)                                      

02.08.2018 - 16.08.2018;

Afisarea rezultatelor etapei I (admiși care au plătit taxa de școlarizare)

17.08.2018;

In cazul neachitării taxei de şcolarizare, locul ocupat este declarat vacant si scos la concurs in etapa a II-a.
Etapa a II-a: Sesiunea SEPTEMBRIE


Activitatea

Perioada

Perioada de inscriere si verificare a dosarelor

01.08.2018 - 28.09.2018

Afisarea listelor provizorii cu candidaţii admisi şi respinşi

29.09.2018;

Perioada de contestaţii

29.09.2018-30.09.2018

Afisarea listelor definitive cu candidaţii admisi şi respinşi

08.10.2018;

Taxa de scolarizare se achita:
-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro (numai pentru programele de licenta)
sau
-partial, minim 1/3 din taxa de școlarizare. Pentru programele de master se acorda o reducere de 10% doar pentru absolventii de licenta UCDC)                                     

30.09.2018-07.10.2018

Acte necesare pentru inscriere

 • cerere-tip (de la secretariatul facultăţii);
  • diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat, pentru promoţia 2017;
  • diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licentă pentru promotia 2017 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);
  • suplimentul la diplomă – original si copie xerox;
  • atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
  • certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
  • certificatul de naştere – original si copie xerox;
  • cartea de identitate si copie xerox;
  • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox  ;
  • adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
  • patru fotografii tip buletin;
  • chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
  • dosar plic.

 

 

Acces rapid
 
 • Anale
 • Conturi Studenti
 • Forum Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Evenimente
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei Nationale
 • Ministerul Tineretului si Sportului
 • Ministerul Economiei
 • Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc
 • Asociatia Nationala pentru Calitatea Serviciilor din Turism
 • Asociatia Nationala pentru Turism Rural, Ecologic si Cultural
 • Presa de turism
 • Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Turism - INCDT
 • Romania pitoreasca
 • Autoritatea Nationala pentru Turism

 • Contact
   
 • Informatii GENERALE
 • Studenti
 • Masteranzi
 • Copyright © 2014 Toate drepturile rezervate UCDC-MTC Home    |   Contact