UCDC    |    Home MTC    |    Contact       
   
Facultatea de MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Facultate acreditata


PROGRAM DE MASTERAT

ADMINISTRAREA SI NEGOCIEREA AFACERILOR

 

Program Master: Administrarea si Negocierea Afacerilor (acreditat ARACIS)
Director: Conf.univ.dr. Cezar Militaru.
Forma de invatamant: IF (invatamant cu frecventa)
Durata programului de studiu: 4 semestre

PREZENTARE

      Facultatea de Management Turistic şi Comercial a fost permanent preocupată de crearea, extinderea şi perfecţionarea programelor de masterat, ca o componentă esenţială a procesului de învătământ.
       Programul de masterat „Administrarea şi negocierea afacerilor” a fost acreditat prin Ordinul nr. 4360/2011 al Ministrului Educaţiei privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.
       Programul de master contribuie la dezvoltarea profesională şi stimularea capacităţii de adaptare a tinerilor la exigenţele şi evoluţia pieţei forţei de muncă, sensibilă la noile schimbări ale mediului de afaceri.

       Programul îşi propune formarea resurselor umane pentru nevoile proprii ale activităţilor economice ale agenţilor economici şi instituţiilor din România, ale sectoarelor prioritare ale economiei sau ale administraţiei publice.
           
       Programul de masterat Adminsitrarea şi negocierea afacerilor este unul interdisciplinar. Planul de învăţământ este astfel conceput încât să asigure competente specialistilor pentru domeniul adminsitrarea şi negocierea afacerilor şi formand abilităţi practice menite sa sustina competitivitatea specialistilor angrenaţi în realizarea obiectivelor organizaţionale.

       Competentele obtinute prin absolvirea programului le da posibilitatea acestora de a fi angajati pe posturi precum: - Manager proiect; Manager de inovare sau Manager al sistemelor de management al calitatii.


Masterat
 
 • Obiective
 • Corpul profesoral
 • Admitere
 • Contact
 • Sesiuni stiintifice


 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei Nationale
 • Ministerul Tineretului si Sportului
 • Ministerul Economiei
 • Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc
 • Asociatia Nationala pentru Calitatea Serviciilor din Turism
 • Asociatia Nationala pentru Turism Rural, Ecologic si Cultural
 • Presa de turism
 • Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Turism - INCDT
 • Romania pitoreasca
 • Autoritatea Nationala pentru Turism

 • Contact
   
 • Informatii GENERALE
 • Studenti
 • Masteranzi
 • Copyright © 2014 Toate drepturile rezervate UCDC-MTC Home    |   Contact