UCDC    |    Home MTC    |    Contact       
   
Facultatea de MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL
Facultate acreditata

PROGRAM DE MASTERAT

ADMINISTRAREA SI NEGOCIEREA AFACERILOR

 

OBIECTIVE

      Obiectivele programului de masterat „Administrarea şi negocierea afacerilor”
sunt următoarele:

 • cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea specializată a conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor din domeniul administrării şi negocierii afacerilor;
 • formarea şi completarea abilităţilor de a explica şi interpreta problematica specifică, de a realiza conexiuni cu alte domenii economice;
 • formularea unor judecăţi de valoare atât în domeniul administrării şi negocierii afacerilor cât şi în domeniile conexe;
 • rezolvarea unor probleme în contexte noi;
 • realizarea unei reflecţii critic-constructivă asupra domeniului, precum şi a relaţiilor cu alte domenii.
 • fundamentarea de sisteme, capacităţi şi strategii privind dezvoltarea şi diversificarea mediului de afaceri;
 • analizarea şi organizarea afacerilor;
 • dobândirea şi folosirea unui limbaj corespunzător specificului profesional;
 • cunoaşterea şi înţelegerea negocierii internaţionale şi acordarea de asistenţă în fundamentarea poziţiei negociatorului în procesul de negociere comercială.
 • formarea aptitudinilor, abilitaţilor si deprinderilor specifice gestionarii afacerilor din toate domeniile economice, domenii care se află într-un permanent proces de transformare şi adaptare la mecanismele pieţelor europene şi internaţionale.

 

 


Masterat
 
 • Obiective
 • Corpul profesoral
 • Admitere
 • Contact
 • Sesiuni stiintifice


 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei Nationale
 • Ministerul Tineretului si Sportului
 • Ministerul Economiei
 • Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc
 • Asociatia Nationala pentru Calitatea Serviciilor din Turism
 • Asociatia Nationala pentru Turism Rural, Ecologic si Cultural
 • Presa de turism
 • Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Turism - INCDT
 • Romania pitoreasca
 • Autoritatea Nationala pentru Turism

 • Contact
   
 • Informatii GENERALE
 • Studenti
 • Masteranzi
 • Copyright © 2014 Toate drepturile rezervate UCDC-MTC Home    |   Contact