UCDC    |    Home MTC    |    Contact       
   
Facultatea de MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Facultate acreditata

CURS POSTUNIVERSITAR:

Administrarea si cultura afacerilor

 

 

 • 150 locuri/162 ore/150 euro /30 credite transferabile /Număr minim necesar 30 locuri
 • Durata si perioada de desfasurare a fiecarei serii: 1 semestru
 • Admitere: pe bază de concurs de dosare

DOSARUL DE INSCRIERE CUPRINDE URMATOARELE:

  • Cerere-tip de inscriere, eliberata de secretariatul facultatii;
  • Diploma de bacalaureat - original si copie legalizata sau adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant, in care se mentioneaza media generala, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma;
  • Diploma de licenta - original si copie legalizata sau adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant, in care se mentioneaza media generala, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma;
  • Suplimentul la diploma in copie legalizata;
  • Atestatul de recunoastere a studiilor, pentru candidatii cetateni straini sau etnici romani din alte tari si a candidatilor din Republica Moldova;
  • Certificat de competenta lingvistica, pentru candidatii cetateni straini;
  • Copie legalizata dupa certificatul de nastere;
  • Copie xerox dupa cartea de identitate;
  • Copie legalizata dupa certificatul de casatorie (daca este cazul);
  • Adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie;
  • Patru fotografii tip buletin;
  • Chitanta care sa ateste plata taxei de inscriere de 100 ron;
  • Dosar plic.


   

   


Masterat
 
 • Obiective
 • Contact


 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei Nationale
 • Ministerul Tineretului si Sportului
 • Ministerul Economiei
 • Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc
 • Asociatia Nationala pentru Calitatea Serviciilor din Turism
 • Asociatia Nationala pentru Turism Rural, Ecologic si Cultural
 • Presa de turism
 • Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Turism - INCDT
 • Romania pitoreasca
 • Autoritatea Nationala pentru Turism

 • Contact
   
 • Informatii GENERALE
 • Studenti
 • Masteranzi
 • Copyright © 2014 Toate drepturile rezervate UCDC-MTC Home    |   Contact