UCDC    |    Home MTC    |    Contact       
   
Facultatea de MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL
Facultate acreditata

PROGRAM DE MASTERAT

MANAGEMENTUL AFACERILOR IN TURISM

 

Program Master: Managementul Afacerilor in Turism (acreditat ARACIS)
Director: Conf. univ. dr. Andreea Baltaretu - email: baltaretuucdc@gmail.com
Program infiintat in anul 2008
Forma de invatamant: IF (invatamant cu frecventa)
Durata programului de studiu: 4 semestre

PREZENTARE

     Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" a obtinut din partea Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior calificativul "Grad de incredere ridicat",cel mai inalt calificativ ce poate fi acordat unei universitati din Romania. Aceasta certificare a fost acordata la data de 22 iulie 2010, in urma procesului de evaluare institutionala si reprezinta aprecierea calitatii academice de invatamant si cercetare, a activitatii manageriale, a procedurilor interne de asigurare a calitatii, a indeplinirii tuturor criteriilor necesare pentru un proces de invatamant performant.

Deci, diploma dumneavoastra are o valoare in plus, provenind dintr-o universitate evaluata si incadrata la calificativul maxim de catre o Agentie inscrisa in Registrul European.
Veti fi absolventul primului sistem national educational de invatamant superior evaluat institutional cu "Grad de incredere ridicat".

Programul de master este ACREDITAT in conformitate cu Ordinul nr 4630/2010 al Ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior. A obtinut cel mai inalt calificativ care se poate acorda programelor de master, "Incredere", garantie a valorii diplomelor noastre si in domeniul studiilor de master.

In plus, Programul de master asigura, in conformitate cu Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica, a licentelor si brevetelor de turism, obtinerea unei diplome necesara "conducerii operative a unei structuri de primire turistice cu functiuni de cazare/alimentatie publica sau a unei agentii de turism, ..., care poate fi asigurata numai de catre o persoana detinatoare a brevetului de turism specific functiei/a certificatului de absolvire a unui curs de formare manageriala in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat sau in baza diplomei de licenta/masterat/doctorat prin care atesta absolvirea cursurilor universitare/postuniversitare in domeniul turismului."

In planul de invatamant al programului de studii universitare de masterat, respectiv in semestrul IV, anul II, este prevazut un stagiu de practica de doua saptamani (6 ore/zi, 5 zile/saptamana) cu un total de 60 de ore. Practica se poate desfasura fie pe cont propriu, fie prin bazele facultatii, caz in care masteranzii pot opta pentru agentii de turism, hoteluri etc. cu care facultatea a incheiat conventii de practica.

 

Director Program Master,
Conf. univ. dr. Andreea Baltaretu


Masterat
 
 • Misiune
 • Obiective
 • Corpul profesoral
 • Oportunitati in cariera
 • Admitere
 • Sesiuni stiintifice
 • Stagiul de practica
         - Informatii practica
         - Repartizare practica
 • Aplicatii practice
 • Contact


 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei Nationale
 • Ministerul Turismului
 • Ministerul Economiei
 • Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc
 • Asociatia Nationala pentru Calitatea Serviciilor din Turism
 • Asociatia Nationala pentru Turism Rural, Ecologic si Cultural
 • Presa de turism
 • Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Turism - INCDT
 • Romania pitoreasca
 • Autoritatea Nationala pentru Turism

 • Contact
   
 • Informatii GENERALE
 • Studenti
 • Masteranzi
 • Copyright © 2014 Toate drepturile rezervate UCDC-MTC Home    |   Contact